当前位置:主页 > 诗词鉴赏 >

卜算子(和思宪兄韵)

  卜算子(和思宪兄韵) 作者:黄童 朝代:宋代 卜算子(和思宪兄韵)原文: 不忍更回头,别泪多于雨。

  肺腑相看四十秋,奚止朝朝暮暮。

  何事值花时,又是匆匆去。

  过了阳关更向西,总是思兄处。

   卜算子(和思宪兄韵)拼音解读: bú rěn gèng huí tóu ,bié lèi duō yú yǔ 。

  fèi fǔ xiàng kàn sì shí qiū ,xī zhǐ cháo cháo mù mù 。

  hé shì zhí huā shí ,yòu shì cōng cōng qù 。

  guò le yáng guān gèng xiàng xī ,zǒng shì sī xiōng chù 。

  
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 相关翻译 相关赏析 作者介绍

猜你喜欢